THEMA

SER WIL MEER AANDACHT VOOR MENSEN MET DUBBELE BAAN

Afwisseling

Ongeveer 600.000 mensen in Nederland hebben meer dan één baan. Onder hen zijn mensen die hier bewust voor kiezen, bijvoorbeeld omdat zij van afwisseling houden, meerdere banen als risicospreiding zien of de extra inkomsten willen gebruiken voor hun hobby’s.

Sociaal minimum

Er zijn echter ook mensen die uit financiële noodzaak meerdere banen hebben. Volgens de SER gaat het om tienduizenden mensen. Zij hebben weinig uitzicht op scholing of persoonlijke ontwikkeling en leven ondanks hun meerdere banen rond het sociaal minimum. Het gaat hierbij vooral om mensen tot 25 jaar.

Belastingen

Mensen met meerdere banen hebben veel last van wetten en regels, volgens de SER omdat de wet- en regelgeving uitgaat van mensen met één baan. Dat zorgt bijvoorbeeld voor problemen met pensioenregelingen, belastingen en afspraken in cao’s. De SER wil dan ook dat de overheid de wet- en regelgeving aanpast voor mensen met twee of meer banen.