THEMA

ADVISEUR KRIJGT VERGRIJPBOETE NA NIHILAANGIFTES VOOR ARMLASTIGE CLIËNT

Administratiekantoor

Het ging in deze zaak om een administrateur die werkzaam was bij een administratiekantoor. Dit kantoor verzorgde de administratie van een vennootschap onder firma (vof) en diende voor deze onderneming ook de aangiftes omzetbelasting in. In 2011 en 2012 werden echter nihilaangiftes ingediend. Hierdoor werd in totaal voor € 45.320 te weinig omzetbelasting afgedragen, wat ook uit de jaarstukken bleek. Dit werd echter niet hersteld met een suppletieaangifte.

Vergrijpboete

De inspecteur van de Belastingdienst legde niet alleen naheffingsaanslagen op aan de vof, maar ook een vergrijpboete van € 1.250 aan de administrateur. Dit kan als er sprake is van ‘medeplegen’. Er moet dan een nauwe en bewuste samenwerking zijn geweest tussen twee of meer (rechts)personen bij het indienen van – in dit geval – onjuiste aangiftes.

Medeplegen

De rechtbank was het met de inspecteur eens dat hier sprake was van medeplegen. De administrateur wist dat de vof financiële problemen had. En omdat de onderneming al het benodigde geld nodig had, werd besloten om de verschuldigde omzetbelasting niet af te dragen. Bij correcte aangiftes zou dit tot systeemaanslagen (wegens niet-betalen) en boetes leiden. Daarom diende de administrateur in overleg met de vof nihilaangiftes in.

Jaarrekening

Verder was later verzuimd om suppletieaangiftes in te dienen, namelijk toen bij het opstellen van de jaarrekening de openstaande omzetbelastingschuld werd vastgesteld. Gelet op al deze omstandigheden achtte de rechtbank bewezen dat de administrateur medeschuldig was aan het opzettelijk niet-afdragen van de verschuldigde omzetbelasting. De vergrijpboete voor de administrateur bleef dan ook gehandhaafd.