THEMA

SLECHTS 19% VAN NEDERLANDERS VERWACHT VOORUITGANG NA PRINSJESDAG

Financiële situatie

Ruim een kwart verwacht in 2016 een verslechtering van de eigen financiële situatie. Slechts één vijfde verwacht verbetering. De Nederlander maakt zich onder meer zorgen over de financiële zekerheid, waar een gemiddelde van 6,3 wordt genoteerd. Met name de toekomstige generatie maakt zich meer zorgen over de financiële situatie. Ook qua spreiding zijn verschillen merkbaar. In de Randstad wordt met een 6,2 lager gescoord dan in Oost-Nederland waar men een gemiddelde van 6,6 scoort. Vergeleken met 10 jaar geleden vindt ruim de helft van de Nederlanders het leven nu onzekerder.

Pensioenhoogte

Het behoud van werk en de hoogte van het pensioen baren de Nederlander ook zorgen, evenals de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Één op de vijf Nederlanders vindt dat de overheid primair verantwoordelijk is om hier iets aan te doen en financiële zekerheid dient te bieden. Met 62% van de bevolking legt een ruime meerderheid de verantwoordelijkheid wel bij zichzelf. Vooral zelfstandige ondernemers vinden zichzelf primair verantwoordelijk.

Externe factoren

Ook zorgen over externe factoren als terrorisme en vluchtelingenproblematiek spelen een rol. Nederlanders voelen zich machteloos wat deze wereldthema’s betreft, acht op de tien Nederlanders hebben het gevoel niets te kunnen doen aan de vluchtelingenproblematiek.