THEMA

SNEL: ’NEDERLAND GEEN FISCAAL ZWART GAT’

Belastingontwijking

Moscovici sprak in december al over de ‘agressieve belastingplanning’ die volgens hem in en via Nederland wordt uitgevoerd. In januari, toen de plannen voor de hervorming van het btw-stelsel werden gepresenteerd, ging hij nog verder door enkele EU-lidstaten, waaronder Nederland, ‘grote fiscale zwarte gaten’ te noemen.

Strenger

Snel gaf aan dat Nederland er alles aan doet om belastingontwijking tegen te gaan, onder meer door internationale en EU-afspraken in hoog tempo te implementeren en daarbij zelfs strenger te werk te gaan dan is afgesproken. De staatssecretaris wees erop dat in 2016 onder Nederlands voorzitterschap belangrijke richtlijnen tegen belastingontwijking zijn aangenomen. Met deze richtlijnen wordt belastingontwijking tegengegaan en fiscale transparantie vergroot.