THEMA

SPAARDERS GAAN MINDER BELASTING BETALEN OVER EERSTE TON

Vrijstelling verhoogd

VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over een nieuwe manier om het vermogen te belasten. De vrijstelling per persoon wordt verhoogd van € 21.000 tot € 25.000. Daardoor zullen tweepersoonshuishoudens over de eerste € 50.000 van hun spaarsaldo geen rendementsbelasting hoeven te betalen. Boven dit bedrag gaat de Belastingdienst een nieuwe staffel hanteren.

Rendement

Het tarief van 30% blijft gehandhaafd, maar het veronderstelde rendement van 4% gaat op de schop. Over de eerste € 100.000 zal niet langer met een rendement van 4% worden gerekend, maar met 2,9%. Dit percentage zal jaarlijks veranderen omdat het een gemiddelde is van rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Voor de vermogens van een ton tot een miljoen wordt het rekenrendement verhoogd tot 4,7%. Dit percentage wordt niet alleen vastgesteld op basis van gemiddelde rentestanden, maar ook op de behaalde rendementen op een verzameling aandelen. Vermogens boven een miljoen leveren volgens het plan in omdat het genoten rendement op 5,5% wordt gesteld in plaats van 4%, aldus de cijfers uit het FD.

Vermogensheffing eerlijker

In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA was al afgesproken dat de vermogensheffing eerlijker moest worden. Van de circa 3,3 miljoen betalers van vermogensbelasting zou het nieuwe stelsel voor 3 miljoen mensen gunstiger uitpakken. Het omslagpunt zou voor een alleenstaande rond een bedrag van € 240.000 liggen. Het bleek om praktische redenen onhaalbaar om het werkelijk genoten rendement per individuele belastingbetaler te hanteren als grondslag. De Belastingdienst heeft niet de capaciteit dat te controleren.

Schenkingsrecht ruimer

De coalitiepartners willen ook het schenkingsrecht verruimen. De € 52.000 die nu belastingvrij mag worden geschonken aan een kind om te besteden aan een huis, wordt per 2017 opgehoogd tot een ton. Dit plan kost de schatkist ongeveer € 100 miljoen. Hoe dat gedekt wordt is niet bekend, aldus het FD.

Prinsjesdag

De nieuwe opzet heeft geen gevolgen voor de begroting die op 15 september op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt. In 2017 kost de verhoging van de belastingvrije drempel de schatkist weliswaar circa € 100 miljoen, maar het schijventarief met progressieve rekenrendementen levert hetzelfde bedrag op. De maatregelen staan los van de € 5 miljard belastingverlichting die reeds in het vooruitzicht is gesteld door de coalitie, meent het FD.   Prinsjesdagdiner met rondetafeldiscussie voor belastingadviseurs Op 15 september, Prinsjesdag, zal u te horen krijgen hoe het Belastingplan van 2016 eruit zal zien. Wat betekent het Belastingplan 2016 voor uw adviespraktijk? Waar moeten u en uw klanten rekening mee houden en hoe kunt u dit het beste vertalen naar de praktijk? Al op 16 september organiseert Elsevier Nextens een ronde tafeldiscussie-diner waar kritisch naar het plan wordt gekeken. Schrijf u nu in!