THEMA

SRA: OMZET MKB GROEIT WEER HARDER

Winstgroei zwakt af

De winstgroei zwakte vorig jaar af naar 20,4%. In 2015 was dat nog 29,9% en in 2014 zelfs 31,5%. De daling kwam vooral door gestegen loonkosten. Die gingen met gemiddeld 6% omhoog.

De best presterende

De bouw was verreweg de best presterende sector met een winstgroei van 81,2%, gevolgd door de medische sector. De logistiek en sector automotive zagen de winst juist minder groeien. De zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg presteerden het best met een omzetgroei van 11,5%. Hier was de winstgroei 28,7%. Tegelijkertijd stegen in deze regio ook de personeelskosten het hardst.

Solvabiliteit verbeterd

Volgens de SRA heeft het mkb financieel gezien een erg goed jaar achter de rug. Ook de solvabiliteit is sterk verbeterd, het eigen vermogen nam in totaal met bijna 12% toe. Vooral de bouw, specialistische zakelijke dienstverleners en de horeca lieten hier een forse stijging zien. Daarnaast zijn mkb-ondernemers gemiddeld genomen meer schulden aangegaan om te investeren. De kortlopende schulden liepen per saldo met 1,4% op. De kar werd hier getrokken door de bouw, de logistiek en de industrie. Alleen autobedrijven bouwden de schulden gemiddeld verder af.

Topjaar voor specialistische zakelijke diensten

In de specialistische zakelijke dienstverlening trok de groei van de omzet en de winst in 2016 verder aan. De omzet steeg met ruim 14%, bijna een verdrievoudiging van de groei in 2015. In 2014 was nog sprake van een lichte krimp. De branche stak daarmee duidelijk uit boven het landelijk gemiddelde van 7,4%. Ook de winstontwikkeling was positief. De winstgroei steeg met 29,5%, ten opzichte van 20,4% voor het mkb als geheel. Binnen de branche waren de verschillen behoorlijk groot. De cijfers waren sterk positief voor organisatie-adviesdiensten op het terrein van management en bedrijfsvoering. Zij profiteerden van het feit dat bedrijven meer investeren. Ingenieurs en architecten profiteerden van positieve trends op de woningmarkt en in de bouw. Voor juridische dienstverleners was het een moeilijker jaar. De vraag neemt in deze deelbranche weliswaar toe, maar de prijzen staan al geruime tijd onder druk. Voor de branche als geheel namen de bedrijfskosten toe, vooral door hogere personeelskosten: de pensioenpremies stegen met 27% en de loonkosten met 8%, boven het mkb-gemiddelde van 6%., Ook de exploitatie- en inventariskosten waren relatief hoog. Opvallend was ook de sterke stijging van de kosten van uitbesteed werk, ruim 133%. Positief was dat de solvabiliteit een verbetering liet zien, waar in 2015 nog sprake was van een forse achteruitgang.