THEMA

STANDPUNTEN ONDERHANDELAARS KABINETSFORMATIE OVER INKOMENSVERDELING VER UIT ELKAAR

Lastenverlichting

In het eerste gesprek met informateur Edith Schippers gaf demissionair minister-president Mark Rutte aan dat de lastenverlaging voor de middenklasse in combinatie met een herziening van het belastingstelsel bovenaan zijn lijstje staat met de belangrijkste vijf opgaven voor het nieuwe kabinet. Dat schrijft het FD. In totaal pleit de VVD voor een lastenverlichting van € 12 miljard. Ook GroenLinks wil de last op inkomen en arbeid terugbrengen met € 26,5 miljard, maar wil eenzelfde opbrengst tegenover milieuvervuiling, vermogen en winst zwaarder belasten. Het CDA en D66 zitten tussen deze standpunten in, waarbij het CDA meer neigt naar de VVD en D66 meer naar GroenLinks. Bij de VVD en het CDA nemen de inkomensverschillen toe en bij GroenLinks en D66 worden deze juist kleiner.

Overeenkomsten

Wel zijn de onderhandelende partijen het met elkaar eens dat het fictieve rendement in de vermogensrendementsheffing (box 3) moet verdwijnen. Dit leidt tot lastenverlichting bij de VVD, het CDA en D66. Maar GroenLinks wil de heffing vervangen door een progressieve belasting op vermogensaanwas. Eigenaren van grotere vermogens draaien op voor de lastenverzwaring die daaruit volgt.

Scepsis

Dat een belastingherziening bij de VVD bovenaan het lijstje staat, wordt met scepsis ontvangen bij onder andere Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit en directeur van het wetenschappelijk bureau Deloitte. Volgens Kavelaars heeft Rutte de afgelopen vier jaar weinig laten merken dat hij het belastingstelsel wil herzien. ‘Ik verwacht er niet veel van’, zegt hij tegen het FD. Kavelaars zat in de commissie die voorbereidend werk deed voor een herziening van het belastingstelsel; de commissie-Van Dijkhuizen (2013) en de commissie-Van Weeghel (2010). ‘Beide rapporten zijn in een la verdwenen’, aldus Kavelaars.