THEMA

STEEDS MEER STARTENDE ZZP’ERS JONGER DAN 35 JAAR

55-plussers

Het percentage starters tussen de 35 en 55 jaar is juist afgenomen, van bijna de helft in 2008 tot ruim 40% in 2015. Ook starten relatief minder 55-plussers als zzp’ers, want hun aandeel is gezakt van 22% naar 17%.

Opleiding

In 2015 waren verreweg de meeste starters voorheen in dienst bij een werkgever. Wel groeide de groep mensen die direct na hun opleiding voor zichzelf begonnen, van 9 naar 14%. In totaal startten in 2015 208.000 mensen als zzp’er, tegenover 236.000 starters in 2008. 177.500 zelfstandigen stopten er in 2015 mee; in 2008 waren dit er 158.500.