THEMA

STIJGING AANTAL AANVRAGEN VOOR STEUN SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk)

De WBSO kent een faciliteit voor de inkomstenbelastingplichtigen en de inhoudingsplichtigen. Bedrijven die inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting, krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die (S&O-werk) verrichten.

Vooral voor het mkb

Aantal ondernemingen dat van de WBSO gebruikmaakte steeg in 2012 voor het vijfde jaar op rij naar 22.220. Het mkb gebruikt het meest de WBSO en de RDA. 97% van het totale aantal WBSO-aanvragen kwam van een mkb-ondernemer. Voor de RDA is was het aandeel 98%. De meeste R&D vindt plaats in Noord-Brabant en Zuid Holland. Flevoland laat met een toename van 14% de grootste stijging zien. De machine- en apparatenindustrie geeft het meeste uit aan R&D, gevolgd door de sector telecom en ICT.