THEMA

STRAKS NIET MEER NAAR NOTARIS BIJ ALGEHELE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Huwelijkse voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 trouwen mensen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Partners die hiervan willen afwijken en wél in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten naar de notaris om dit te laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Hieraan zijn uiteraard notariskosten verbonden.

Besparen

Om het voor deze mensen niet onnodig moeilijk te maken – en om ervoor te zorgen dat zij honderden euro’s aan notariskosten kunnen besparen – heeft minister Dekker in een wetsvoorstel vastgelegd dat de gang naar de notaris kan worden vermeden door een verklaring in te dienen.

Modelverklaring

Voor mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, komt er een modelverklaring die uiterlijk één werkdag voor het huwelijk moet worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men wil trouwen c.q. een geregistreerd partnerschap wil sluiten. Dit kan zowel op papier als digitaal.

Advies

De minister heeft het wetsvoorstel voor advies naar diverse instanties gestuurd. Ook is er tot 8 april een internetconsultatie geopend.