THEMA

STRESSTEST TOONT ZWAKTES PENSIOENSECTOR AAN

Geen buffers

De Nederlandse fondsen hebben nu al een tijd last van de extreem lage rentestand. Hierdoor zijn hun verplichtingen flink toegenomen. Daardoor beschikken ze nauwelijks meer over buffers om eventuele klappen op te vangen.

Risico's

Hoe de oudedagvoorziening geregeld is, verschilt in Europa van land tot land. Kenmerkend voor Nederlandse pensioenfondsen is bijvoorbeeld dat ze veel in aandelen en vastgoed zitten. Wat ook opvalt is dat in veel landen de risico’s vooral bij de werkgever liggen, terwijl in Nederland de risico’s momenteel vooral bij de deelnemers liggen.

Eerste stresstest EIOPA

Het is de eerste keer dat EIOPA een dergelijke stresstest heeft uitgevoerd. Er is gekeken naar verschillende scenario's, waaronder een mogelijke koersval op de beurzen en een forse stijging van de levensverwachting. Op basis van cijfers over 2014 is uitgezocht wat zulke ontwikkelingen voor de financiële positie van de fondsen betekenen.

Nederland wist het al

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) stelt in een reactie dat het internationale onderzoek bevestigt wat men in Nederland al langer weet. Realiteit is dat veel fondsen hier de pensioenen voorlopig niet of minder kunnen verhogen (indexeren).

Resultaten bespreken

DNB hamert erop dat partijen in de sector hierover realistisch en helder zijn naar hun deelnemers. De toezichthouder gaat de resultaten van de test bespreken met de fondsen die hebben deelgenomen. EIOPA heeft niet bekend gemaakt om welke fondsen het precies gaat.