THEMA

TABEL KINDEROPVANGTOESLAG 2015 GEPUBLICEERD

De inkomensklassen in de toeslagtabel en de maximum uurprijzen worden geïndexeerd. De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor de gastouderopvang. In de bijlage staat de toeslagtabel voor 2015. Ouders kunnen hierin zien op welk percentage kinderopvangtoeslag ze recht hebben. Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang
Maximum uurprijs 2014 2015
Dagopvang € 6,70 € 6,84
Buitenschoolse opvang € 6,25 € 6,38
Gastouderopvang € 5,37 € 5,48