THEMA

TEGEMOETKOMING ARBEIDSONGESCHIKTEN 2017 IN SEPTEMBER

Machtiging

Als de werknemer de (voormalige) werkgever gemachtigd heeft de maandelijkse uitkering te ontvangen, maakt UWV de tegemoetkoming over aan de werkgever. In september krijgt de werkgever hierover een brief. In de bijlage bij de brief staat een overzicht van werknemers aan wie de werkgever de tegemoetkoming moet betalen.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten komt niet terug op de loonstrook of jaaropgaaf van de werknemer. Deze tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die de uitkeringsgerechtigde maakt door zijn ziekte of handicap.