THEMA

TERM ACCOUNTING IS BESCHERMD

Wel of geen accountant

Een onderneming gebruikt in zijn handelsnaam de term accounting terwijl er aan het kantoor geen accountant verbonden is. Het Gerechtshof Den Haag heeft zich in beroep gebogen over de vraag of dit wel mag. Op 20 augustus is het arrest van de Hoge Raad hierover gepubliceerd. Het arrest heeft niet tot cassatie geleid, omdat de Hoge Raad van mening is dat de middelen niet vereisen dat beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling is.

Engelse term

De betrokkene is van mening dat accounting de Engelse term is voor boekhouden en dat het een breed begrip is wat geen speciale bescherming heeft. En aangezien hij ook cliënten in het buitenland heeft, gebruikt hij de term in zijn handelsnaam. In beroep heeft het gerechtshof nog het verweer van betrokkene verworpen. Het gerechtshof is van mening dat de aanduiding accounting dermate overeenkomt en associaties opwekt met de benaming accountant. En daarmee krijgen anderen het idee dat de benaming gerechtigd is.

Geldboete

‘De verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze meermalen schuldig gemaakt aan overtreding van Wet op de Accountants-Administratieconsulenten’, aldus de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Het hof legt een deels voorwaardelijke geldboete op. De hoogte wordt nog nader bepaald. In een andere zaak uit 2000 had de Hoge Raad ook al geoordeeld dat term accountancy uitsluitend voorbehouden is aan Accountants-Administratieconsulenten en Registeraccountants.