THEMA

TIJDELIJKE REGELING BELASTINGVRIJ SCHENKEN KOSTTE 1,04 MILJARD

Tien keer hoger

De regeling gold van oktober 2013 tot januari 2015 en werd in totaal 159.000 keer gebruikt, met een gemiddeld schenkingsbedrag van € 60.000. Het ministerie van Financiën had erop gerekend dat ongeveer 20.000 mensen de regeling zouden benutten, voor in totaal ongeveer € 100 miljoen. De uiteindelijke kostenpost viel dus tien keer hoger uit dan het bedrag waarop was gerekend. Volgens het ministerie van Financiën is de berekende kostenpost van € 1,04 miljard een fictief bedrag. De Rekenkamer zou geen rekening hebben gehouden met de invloed die de tijdelijke regeling heeft op latere belastinginkomsten.

Woningmarkt

De regeling om onbelast te kunnen schenken, was ten tijde van de crisis bedoeld om de woningmarkt vlot te trekken. Daarom mochten de ontvangers het geld alleen gebruiken om een woning te kopen of te verbouwen, of om een hypotheekschuld af te lossen. Uit de berekeningen van de Rekenkamer blijkt dat 74% van de ontvangers het geld heeft gebruikt om de hypotheek af te lossen. De andere 26% heeft het geld gebruikt om de aankoop of verbouwing van een woning te financieren. De Rekenkamer concludeert dan ook dat de maatregel ondanks de hoge kosten wel zijn doel heeft bereikt. De totale hypotheekschuld is verlaagd en er staan minder hypotheken ‘onder water’.

Nieuwe regeling

Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuwe schenkingsregeling. Ook hierbij is het mogelijk om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor een eigen woning, maar nu geldt als voorwaarde dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is. Deze regeling is niet tijdelijk en daarom verwacht het ministerie van Financiën dat deze minder vaak wordt gebruikt, namelijk ongeveer 20.000 keer per jaar. De geschatte belastingderving wordt geschat op € 97 miljoen per jaar.