THEMA

TOEPASSING TIJDVAKTABEL NA AFSCHAFFING VAKANTIEBONNEN SCHILDERS

Tijdvaktabellen

Als u de tijdvaktabellen voor werknemers met vakantiebonnen blijft gebruiken, komt de loonheffing beter overeen met inkomstenbelasting die de werknemer verschuldigd is over 2016. Vanaf 2017 moet u de normale tijdvaktabellen (dus voor werknemers zonder vakantiebonnen) gebruiken.

Indicatie vakantiebonnen toegepast

Vanaf 22 mei 2016 moet in de loonaangifte wel de ‘Indicatie vakantiebonnen toegepast’ op ‘N’ staan. Of u laat het aanleveren van de tag achterwege.