THEMA

TOESLAGEN: ONTERECHTE VERREKENING EN VALSE BRIEF

Onterecht verrekend

Volledig betaald

Als de definitieve berekening volledig en op tijd is betaald, dan hoeft er niets te gebeuren. De Belastingdienst heeft het bedrag dat te weinig is ontvangen op de huidige toeslag in week 46 op de betreffende bankrekening bijgeschreven.

Deel betaald

Als de definitieve berekening voor een deel is betaald, dan heeft de Belastingdienst deze betaling al verrekend met de betalingstermijn van december. De volgende betaling moet dan pas 11 januari 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn. De burger is dan eerder klaar met betalen. De Belastingdienst stuurt binnenkort een brief met meer informatie.

Nep-beschikking

De Belastingdienst waarschuwt  voor nep-beschikkingen die zijn verstuurd waarin wordt gevraagd om zorgtoeslag terug te betalen. Deze brief is niet van de Belastingdienst. Maak het bedrag van € 82 daarom niet over naar NL 12 SNSB 0944 5757 57, het rekeningnummer dat in de brief staat. Het kenmerk van de brief is: 123.28.758.T.2.5492. ‘Hebt u deze brief gekregen, en het bedrag al betaald? Doe dan aangifte van oplichting bij de politie’, zo schrijft de dienst.