THEMA

TOESLAGENKAART 2016 GEPUBLICEERD

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag valt voor veel mensen dit jaar gunstiger uit. De maximale toeslag voor alleenstaanden is € 998 voor 2016. Voor een aanvrager met toeslagpartner is dat € 1.905.

Huurtoeslag

De maximale huurgrens is € 710,68. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 409,92.Het maximale toetsingsinkomen voor zowel eenpersoonshuishoudens als huishoudens met meerdere personen is omhoog gegaan met gemiddeld € 200.

Kinderopvangtoeslag

De maximum uurvergoeding voor de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd naar € 5,52 voor gastouderopvang, € 6,42 voor buitenschoolse opvang en € 6,89 voor het kinderdagverblijf.

Kindgebonden budget

Het toetsingsinkomen wordt € 100 verlaagd naar € 19.657. Het afbouwpercentage blijft wel gelijk met 6,75%. Het kindgebonden budget wordt voor het eerste kind verhoogd naar € 1.038 en voor het tweede kind € 795. De toeslag voor de alleenstaande ouder stijgt ook naar € 3.066, een verhoging van € 16.