THEMA

TUCHTKLACHTEN TEGEN NBA-BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Bezwaar

Na een reguliere toetsing in 2014 had de NBA geoordeeld dat het kwaliteitsstelsel van het kantoor verbetering behoeft. Tegen dat oordeel heeft het kantoor formeel bezwaar ingesteld bij de NBA. Nadat dat bezwaar door de NBA was afgewezen, heeft het kantoor beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Tuchtklachten

In het verloop van die procedure trok de NBA het eerdere oordeel en de beslissing op het bezwaar in. Doel was de weg vrij te maken voor een oplossing in de vorm van een nieuwe toetsing. Hierop diende het accountantskantoor tuchtklachten in tegen de 26 accountants. De NBA bestudeert momenteel de tuchtklachten.