THEMA

TWEEDE UITGAVE NIEUWSBRIEF LOONHEFFINGEN 2016 GEPUBLICEERD

Onderwerpen tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen

In de tweede uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
  • 15. Nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
  • 16. Recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer beperkt
  • 17. Veranderingen in de afdrachtvermindering S&O
  • 18. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 Bij deze tarieven, bedragen en percentages is nog geen rekening gehouden met de laatste aanpassingen die nog in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht (novelle).
Verder is bij punt 7 meer informatie toegevoegd over contractloon en over contracturen per week.

Onderwerpen eerste uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen werd half november gepubliceerd. Hier kwamen 14 onderwerpen aan bod, waaronder de AOW-leeftijd die omhoog gaat en de gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling die wordt aangescherpt.