THEMA

UITFASERING PEB: NIEUWE VERSIE INFORMATIEFORMULIER BELASTINGDIENST

Aanpassing

Met dit formulier kan de directeur-grootaandeelhouder (dga) de Belastingdienst laten weten of de pensioenrechten worden afgekocht of omgezet. De fiscus heeft het formulier aangepast op grond van hun bevindingen bij het verwerken van de binnengekomen formulieren en de reacties van belastingplichtigen en hun adviseurs. In de nieuwe versie hoeft u een aantal commerciële (balans)waarden niet meer in te vullen. Bij het verwerken van de formulieren die al eerder zijn ingestuurd, kijkt de Belastingdienst niet meer naar deze waarden.

Fout in commerciële (balans)waarden

Als u eerder een fout had gemaakt in de commerciële (balans)waarden en de fiscus daarom gevraagd had het nogmaals aan te leveren, dan hoeft u van die waarden alleen de commerciële (balans)waarde op het moment van afkoop of omzetting in te vullen. U mag uw gegevens opnieuw aanleveren met de oude versie van het informatieformulier, maar u kunt ook de nieuwe versie gebruiken.