THEMA

UITGELEKTE PLANNEN PRINSJESDAG 2014: LANGER LAAG BTW-TARIEF

6% tot juli 2015

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover van Nieuwsuur woensdag. Het is de tweede keer dat de periode wordt verlengd. Het lage btw-tarief blijft nu gelden tot juli 2015.

Begrotingsplannen

Verder trekt het kabinet ook nog eens 40 miljoen uit om de overheveling van langdurige zorg van de Rijksoverheid naar gemeenten soepel te laten verlopen. Volgens RTL Nieuws krijgt het Openbaar Ministerie er 20 miljoen bij. De nullijn voor ambtenaren verdwijnt, zoals in het regeerakkoord al was afgesproken.

Lastenverlichting

Eerder was al bekend geworden dat ongeveer 1 miljard euro vrij wordt gemaakt voor een verlichting van eerder afgesproken lastenverzwaringen. De eerste belastingschijf wordt verlaagd met 0,25 procent. Dat betekent dat over de eerste 19.649 euro minder belasting betaald wordt. Ook komt er 900 miljoen euro voor noodhulp en opvang van vluchtelingen en asielzoekers en krijgt Defensie er structureel 100 miljoen euro bij.

Zorgpremie omhoog

Nos meldt dat de zorgpremie met 120 euro per jaar omhoog gaat. Het eigen risico gaat van 360 euro naar mogelijk 375 euro. Het kindgebonden budget stijgt met een onbekend bedrag.

Pensioen

Ouderen met een aanvullend pensioen gaan er mogelijk op achteruit als hun pensioenfonds door gebrek aan reserves de pensioenen niet laten meegroeien met de inflatie. Dat verschilt per pensioenfonds.

Koopkracht

De koopkracht gaat gemiddeld met 0,25 procent omhoog. Het kabinet maakt alle maatregelen op Prinsjesdag op 16 september officieel bekend.