THEMA

UITVOERINGSREGELING SCHENK- EN ERFBELASTING AANGEPAST

Aanpassing

Als gevolg van de in het Belastingplan 2016 opgenomen wijzigingen van de Successiewet 1956 (SW 1956) geldt met ingang van 1 januari 2017 voor iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker een verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.000 (bedrag 2017) bij een schenking ten behoeve van een eigen woning. Deze verhoogde vrijstelling geldt weliswaar voor één kalenderjaar, maar als in dat kalenderjaar de vrijstelling niet geheel benut wordt, kan de verkrijger ook in de twee daaropvolgende kalenderjaren voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning het niet-gebruikte gedeelte van de vrijstelling benutten. Naar aanleiding van deze wijzigingen van de SW 1956 wordt ook de in de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting (UR schenk- en erfbelasting) opgenomen nadere uitwerking van de verhoogde vrijstelling aangepast.

Niet voor bijbehorende overgangsrecht

Deze wijziging in de uitvoeringsregeling heeft betrekking op de vrijstelling zoals deze met ingang van 1 januari 2017 geldt en ziet niet op het bijbehorende overgangsrecht.

Voorbeelden

In de toelichting bij de nieuwe uitvoeringsregeling zijn negen praktijkvoorbeelden opgenomen in de Staatscourant. De voorbeelden hebben betrekking op een schenking in één kalenderjaar en op schenkingen waarbij de benutting van de vrijstelling in meer dan één kalenderjaar plaatsvindt. De voorbeelden zijn bedoeld ter verduidelijking van de wijze waarop het beroep op en de benutting van de vrijstelling werkt.