THEMA

UWV: 1,2% BANENGROEI BIJ ACCOUNTS- EN BOEKHOUDBUREAUS

Prognose werkgelegenheid

De werkgelegenheid neemt toe in meerdere sectoren. Het aantal banen neemt in twee jaar tijd met 209.000 toe en jaarlijks ontstaan er zo’n 870.000 vacatures blijkt uit de UWV arbeidsmarktprognose. De grootste groei wordt in de uitzendbranche verwacht met 5,5% voor dit jaar. Maar het aantal banen in de in financiële dienstverlening neemt al jaren achter elkaar af met 2,5%. Ook dit jaar verwacht het UWV een daling, maar dan van 1,7%.

Specialistische zakelijke diensten

De oplevende economie zorgt wel voor groeiende werkgelegenheid in de sector specialistische zakelijke diensten. Door de productiegroei van 2,75% in de sector zal het aantal banen van werknemers in 2016 met 1,2% (6.000 banen) toenemen. Voor 2017 wordt een vergelijkbare groei verwacht van productie en werkgelegenheid. Het gaat in deze sector onder meer om advocatenkantoren, accounts- en boekhoudbureaus, architecten- en ingenieursbureaus, onderzoekbureaus en reclamebureaus. Bij de groei van accounts- en boekhoudbureaus maakt het UWV wel een kanttekening. Zo staat door verdergaande automatisering en standaardisering de vraag naar diensten van accounts- en boekhoudbureaus onder druk. Op deze diensten is echter in de afgelopen jaren al sterk bezuinigd en door het aantrekken van de economie vlakt de krimp af.

Aantal zzp’ers stijgt

Het aantal zzp’ers groeide de afgelopen tien jaar van 677.000 naar ruim 1 miljoen, dat is gemiddeld 5% per jaar. Het aantal zzp’ers groeit tijdens hoogconjunctuur door de grote vraag naar arbeid, om tijdens de volgende recessie meestal weer te krimpen. Tijdens de afgelopen recessie groeide het aantal zzp’ers door. Dat kan volgens het UWV duiden op een trendbeuk, bijvoorbeeld als gevolg van de toegenomen behoefte van bedrijven aan flexibele arbeid en een groeiende hang van mensen naar ondernemerschap. Maar waarschijnlijk speelden er ook negatieve factoren een rol: werkzoekenden met matige baankansen zoals ouderen, kiezen vaker voor een start als ondernemer en werknemers stappen min of meer onvrijwillig over naar ondernemerschap. Opvallend is ook de groei van het aantal werknemers dat na pensionering verder gaat als zzp’er. In 2016 en 2017 zal het aantal zzp’ers naar verwachting met 1,2% toenemen, dat zijn jaarlijks 12.000 á 13.000 personen. In absolute aantallen groeit het aantal zzp’ers het meest in de specialistische zakelijke diensten, in die sector werken ook de meeste zzp’ers. Procentueel is deze groei met 1,6% iets hoger dan de gemiddelde groei. In de ICT is de procentuele groei het grootst, in beide jaren 3,9%. In de landbouw neemt het aantal zzp’ers af als gevolg van schaalvergroting.