THEMA

VAR-LOON VOOR ZORGVERLENERS

Zorgverlener

Bent u een zorgverlener? En hebt u een VAR-loon gekregen of heeft de Belastingdienst uw VAR-wuo of VAR-row gewijzigd in een VAR-loon? Dan zijn de werkzaamheden die u met tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau doet, beoordeeld als 'werk in dienstbetrekking'. Hierbij hoort geen VAR-wuo of VAR-row, maar een VAR-loon. Meer informatie over de gevolgen voor u en uw opdrachtgever, vindt u hieronder:
Soort VAR Gevolgen voor u Gevolgen voor de opdrachtgever
Loon uit dienstbetrekking U kunt uw opdrachtgevers geen zekerheid geven over het inhouden en betalen van loonheffingen. De opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een (fictieve) dienstbertrekking is.
Resultaat uit overige werkzaamheden U kunt uw opdrachtgevers geen zekerheid geven over het inhouden en betalen van loonheffingen. De opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een (fictieve) dienstbertrekking is.
Winst uit onderneming U kunt uw opdrachtgevers de zekerheid geven dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden. Als u de VAR-wuo gebruikt, bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op de uitkeringen van deze verzekeringen. De opdrachtgevers hoeven geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voorwaarden zijn wel dat:- de werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgevers uitvoert - u de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR uitvoert - de opdrachtgevers uw identiteit hebben vastgesteld - de opdrachtgevers kopieën van uw identiteitsbewijs en de VAR bij hun administratie bewaren
Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap U kunt uw opdrachtgevers de zekerheid geven dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden. Als u de VAR-wuo gebruikt, bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op de uitkeringen van deze verzekeringen. De opdrachtgevers hoeven geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voorwaarden zijn wel dat:- de werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgevers uitvoert - u de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR uitvoert - de opdrachtgevers uw identiteit hebben vastgesteld - de opdrachtgevers kopieën van uw identiteitsbewijs en de VAR bij hun administratie bewaren. De VAR vrijwaart uw opdrachtgevers niet van de inleners- of ketenaansprakelijkheid als uw vennootschap de loonheffingen (en btw) over de uitgevoerde werkzaamheden niet betaalt.

U bent het niet eens met de VAR

Bent u het niet eens met de VAR die u hebt gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

U levert (ook) zorg aan particulieren

Levert u zorg aan particulieren zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau? Dan kunt u voor deze werkzaamheden apart een nieuwe VAR aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt dan welke VAR bij die werkzaamheden hoort. Vul bij de omschrijving van de werkzaamheden het volgende in: 'Zorg aan particulieren zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau'.

U hebt rechtstreeks een contract met een zorgkantoor (Zorgpilot)

Doet u mee aan de Zorgpilot (u hebt rechtstreeks een contract met een zorgkantoor en dat contract voldoet aan de voorwaarden die in de Raamovereenkomst AWBZ zzp'er - Zorgkantoor staan)? Dan kunt u voor deze werkzaamheden apart een nieuwe VAR aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt dan welke VAR bij die werkzaamheden hoort. Vul bij de omschrijving van de werkzaamheden het volgende in: 'AWBZ-zorg op basis van deelname aan de Zorgpilot'.