THEMA

VERDUBBELING AANTAL VIA-MACHTIGINGEN 2017

Vooraf registreren

Om de VIA-gegevens van uw klanten voor de IB 2016 te kunnen ontvangen, moet u vooraf een machtiging van uw klant registreren. Op 19 maart waren al 431.513 machtigingen actief. Daarnaast zijn er nog eens 602.243 aanvragen in behandeling.

IB 2015

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 waren van de 607.594 aangevraagde machtigingen woensdag uiteindelijk ruim 90% geactiveerd. Daarmee zijn in totaal tot nu toe 409.528 VIA-sets met gegevens opgehaald. Hierbij kan wel sprake zijn van meerdere sets per belastingplichtige.

Activeren machtiging

Als u een machtiging voor uw klant hebt aangevraagd, ontvangt uw klant van de Belastingdienst een activeringscode. Deze code hebt u nodig om de machtiging met uw aangiftesoftware te activeren. Daarna kunt u gegevens downloaden waarmee u een aangifte inkomstenbelasting voor uw klant vooraf kunt invullen. Nadat een machtiging is geactiveerd, blijven de gegevens tot september 2021 beschikbaar.

VIA in Nextens

Ook via Nextens kunnen er VIA machtigingen worden aangevraagd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is in de handleiding omschreven, hoofdstuk 8.2 blz. 88.