THEMA

VERENIGING WIL SOFTWARE WOEKERPOLISSEN

Collectieve procedure

Het gaat om software waarmee in het verleden offertes voor woekerpolissen zijn gemaakt. De vereniging wil de software gebruiken in de collectieve procedures die zij voert. De verwachting is dat met de software kan worden aangetoond dat verzekeraars hun klanten verkeerd hebben voorgerekend.

Niet versleutelde software

De oproep is gericht aan tussenpersonen, actuarissen en (ex)medewerkers van verzekeringsmaatschappijen die de software nog in hun bezit hebben. Voorzitter Ab Flipse: ‘We doen een dringend beroep op degenen die de software hebben ontwikkeld of gebruikt en nog in hun bezit hebben. Vooral de oude software van voor 2000 willen we graag hebben, omdat die vaak niet is versleuteld en de gebruikte formules kunnen worden achterhaald.’

Bewust verkeerde berekeningsmethode

In de jaren ‘90 werd woekerpolis-offertesoftware door verzekeraars gedistribueerd door middel van floppydisks en cd’s. In 2014 wist de vereniging de hand te leggen op sjoemelsoftware van Reaal. Deze offertesoftware speelt momenteel een belangrijke rol in de lopende collectieve procedure. Hieruit blijkt dat Reaal bewust een verkeerde berekeningsmethode heeft gehanteerd en dat de gebruikte rendementspercentages zijn gemanipuleerd. Hierdoor werden aan klanten eindkapitalen voorgerekend die nooit gehaald konden worden. Het vermoeden is dat andere verzekeraars zich hier ook schuldig aan hebben gemaakt.

Toekennen compensaties

Eerder meldde de vereniging al dat Reaal ook fouten heeft gemaakt bij het toekennen van eerdere compensaties over woekerpolissen. Gemiddeld gaat het om bedragen van honderden tot soms wel duizenden euro’s. Een accountant van Reaal had dat ontdekt en de leden van de vereniging stuurden daarop de compensatiebrief op. Ook dit nemen ze mee in de collectieve procedure tegen Reaal.