THEMA

VERJARINGSTERMIJN KLACHTEN OVER ACCOUNTANTS VERLENGD

Fraude

Verlenging van de termijn is gewenst omdat het soms lang duurt voordat financiële fraude of misleiding aan het licht komt, stellen Aukje de Vries (VVD) en PvdA'er Henk Nijboer.

Eerste Kamer

Met hun voorstel gaan zij verder dan PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, die een verdubbeling naar zes jaar voldoende vond. Als de Eerste Kamer ook instemt, wat de verwachting is, gaat de termijn van tien jaar vanaf 1 juli volgend jaar gelden.

Reeks plannen

De langere verjaring maakt deel uit van een reeks plannen om accountantsbureaus beter te laten werken. Ook het toezicht wordt strenger.