THEMA

VERKOOP NIEUWE PERSONENAUTO’S LOOPT TERUG

Verandering belastingwetgeving

Vorig jaar gingen de verkopen van nieuwe auto’s in het laatste kwartaal flink omhoog. De verandering in de belastingwetgeving met ingang van 1 januari 2016 vormde een prikkel om voor het einde van 2015 nog een nieuwe personenauto aan te schaffen. En dat is te merken aan de autoverkoop in 2016. Als de eerste negen maanden van 2016 worden vergeleken met dezelfde periode in 2015, blijkt dezelfde trend: er werden 15.600 minder nieuwe personenauto’s verkocht, een daling van ruim 5%.

Ouderen

Wat betreft de verkoop aan particulieren gaan de meeste nieuwe auto’s naar 55-plussers. Ook als het aantal verkochte auto’s wordt afgezet tegen de grootte van deze groep, worden de meeste nieuwe personenauto’s door 55-plussers gekocht. Vanaf 2011 daalt het aantal nieuw gekochte auto’s in deze groep relatief minder snel dan bij jongeren. Per duizend personen schaften 55-plussers in 2011 nog 27 nieuwe auto’s aan. In 2015 waren dat er 17 (-40%). In de groep 36 tot en met 55 jaar bedroeg de daling 53% en in de jongste leeftijdscategorie 61%.

Verkoop occasions stijgt

In tegenstelling tot de daling van de verkoop van nieuwe auto’s, steeg het aantal verkopen van tweedehands auto’s. Tot en met september 2016 werden er ruim 1,7 miljoen auto’s verkocht. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van dezelfde periode van 2015.