THEMA

VERLAGING PENSIOENEN KOMT DICHTERBIJ

Kortingsmaatregelen in 2017 dichterbij

'Kortingsmaatregelen in 2017 komen met de dag dichterbij', geeft directeur Guus Wouters van metaalfonds PMT toe. 'We verkeren in de gevarenzone', benadrukt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. 'Er blijft een aanzienlijke kans dat we de pensioenen in 2017 voor het eerst in ons bestaan moeten verlagen', aldus directeur Peter Borgdorff van zorgfonds PFZW.

Lage rente

Eind dit jaar wordt besloten welke maatregelen fondsen precies moeten nemen om hun situatie te verbeteren. Daarvoor wordt gekeken naar hoe ze er dit jaar gemiddeld voorstonden. Probleem is dat de fondsen door de huidige lage rente veel meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Hierdoor zakt hun zogeheten dekkingsgraad steeds verder weg, ondanks dat ze nog wel geld verdienen met beleggingen.

Laatste middel: lagere uitkeringen

'De kritische grens waarbij aan een verlaging niet meer te ontkomen valt, ligt op ongeveer 90%. Daar zitten we wel erg dichtbij', verklaart Eric Uijen, algemeen directeur van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). 'Instrumenten zoals niet indexeren en premie verhogen zijn al ingezet', zo staat in de verklaring van ABP. Er rest volgens het fonds daarom dus nog één middel als de dekkingsgraad eind december onder de 90% zou staan: lagere uitkeringen.

Pensioenstelsel onder druk

De graadmeter is bij PME inmiddels teruggezakt tot 90,8%, waardoor het gemiddelde over het afgelopen jaar op 95,8% komt. PFZW scoort nog slechter, met een dekkingsgraad van 88,9% en een gemiddelde van 95%. ABP kent nu een gemiddelde van 96,8% en PMT staat op 96,7%. Van de grote fondsen staat alleen bpfBOUW er nog redelijk voor, met een gemiddelde score van 108,8%. De laatste keer dat een aanzienlijke groep fondsen de pensioenen moest verlagen was twee jaar geleden.