THEMA

VERMOGEN OVERHEID KRIMPT IN 2016 VERDER

Bezittingen overheid

De bezittingen van de overheid waren eind 2016 in totaal €728 miljard waard. Het gaat dan om het totaal van financiële bezittingen (€244 miljard), zoals uitgegeven leningen en deelnemingen in bedrijven, en van niet-financiële bezittingen (€484 miljard), zoals grond, wegen en olie- en gasreserves. De overheid had tegelijkertijd €529 miljard schuld, voornamelijk leningen en staatsobligaties. Vergeleken met 2015 zijn de schulden op een vergelijkbaar niveau gebleven en zijn de bezittingen in waarde gedaald.

Gasreserves

Door de lagere waarde van de bezittingen daalde het vermogenssaldo. De aardgasreserves maken een aanzienlijk deel uit van de totale bezittingen. De olie- en gasreserves waren €41 miljard waard, €62 miljard minder dan in 2015. De waarde lag daarmee in 2016 op een dieptepunt. Doordat de komende jaren minder gas dan voorzien wordt opgepompt, worden de baten over een langere periode uitgesmeerd. De reserves zijn daardoor minder waard geworden. Het exploitatieoverschot van de Nederlandse overheid van €2 miljard euro had daarentegen een positief effect op het vermogenssaldo