THEMA

VERMOGEN VAN HUISHOUDENS STABILISEERT

Vermogen stabiliseert

Het gemiddelde Nederlandse huishouden had vorig jaar een vermogen van € 19.000. Dat was evenveel als in 2013. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 was het vermogen van huishoudens continu gedaald, maar daar is dus een einde aan gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het begin van de crisis had een gemiddeld huishouden € 47.000. Tussen 2008 en 2013 daalde dat naar € 19.000. Dat is een achteruitgang van 60%.

Huis belangrijkste bezit

Het vermogen van huishoudens wordt berekend door te kijken naar alle bezittingen. Vervolgens worden alle schulden daarvan afgetrokken. Het belangrijkste bezit van een Nederlands huishouden is veelal het huis. De woningwaarde is goed voor 55% van de totale bezittingen. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en effecten met 16%. De hypotheek is de belangrijkste schuld met 87%. Volgens het CBS zijn er minder huishoudens dan in 2013 die meer schulden dan bezittingen hadden.

Laren het rijkst

Laren is de rijkste gemeente van Nederland. Het gemiddelde vermogen was daar € 250.000. In de top 10 staan verder veel kleine gemeenten in Noord-Brabant, zoals Haaren, Oirschot en Sint Anthonis. Daar wonen relatief veel ouderen. Zij hebben flink wat vermogen opgebouwd, aldus het CBS.

Lelystad het armst

De armste gemeente is Lelystad met een gemiddeld vermogen van € 1600. Ook de huishoudens in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben over het algemeen niet veel geld. Daar wonen veel jongeren, uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat deze groepen doorgaans weinig vermogen hebben.

Meer miljonairs

Het aantal huishoudens met een vermogen van € 1 miljoen of meer is toegenomen sinds 2013. Begin 2014 waren er 157 duizend miljonairs, een jaar eerder waren dat er nog 151 duizend. Een doorsnee miljonairshuishouden had begin 2014 een vermogen van € 1,6 miljoen. Tegelijkertijd waren er begin 2014 minder huishoudens die meer schulden dan bezittingen hadden, en meer huishoudens met een bescheiden (positief) vermogen tot € 5.000.