THEMA

VERZOEK OF WIJZIGING VOORLOPIGE AANSLAG 2014 BESCHIKBAAR

De Belastingdienst heeft maandag 11 november de programmatuur voor het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag 2014 gepubliceerd op haar website www.belastingdienst.nl. Woont u in het buitenland dan kunt u het formulier voor buitenlands belastingplichtigen aanvragen.

CAS Programma voor intermediairs

Met het ElsevierFiscaal CAS programma 2014 kan de VA/VT (IB) en VA/Schatting (VPB) 2014 worden aangevraagd. Versie 1.0 het CAS programma 2014,  voor het aanvragen van de VA, verschijnt rond 20 november 2013. Als intermediair ondertekent u uw aanvraag met uw PKIOverheid  of  BAPI-certificaat.

Deadlines

Om te voorkomen dat onnodig belastingrente moet worden betaald, is het derhalve van belang dat tijdig een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Dit geldt voor aanslagen 2014, maar ook nog voor voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2013. Indien de verwachting is dat uit de aangifte 2013 een (fors) te betalen bedrag volgt, is het verstandig deze aangifte vóór 1 april 2014 in te dienen. Indien het (om welke reden dan ook) niet lukt om voor deze datum aangifte te doen, is het raadzaam om uiterlijk vóór 1 mei 2014 de Belastingdienst te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag.