THEMA

VOORKOMING BELASTINGONTDUIKING DOOR VERHOGING VAN DE BELASTINGMORAAL

Zwartspaarders

Afkeer van belastingen gaat vaak gepaard met ontduiking. Zo is gebleken dat de Verenigde Staten per jaar ongeveer 400 miljard dollar misloopt. De bedragen in Nederland zijn niet zo hoog. De jacht op zwartspaarders heeft de fiscus sinds 2010 echter wel ongeveer 235 miljoen euro opgeleverd.

Opsporen

Het opsporen van belastingontduikers is moeilijk: het kost veel tijd en geld. Daarom werd door de economen Jan-Emmanuel de Neve en Cait Lamberton onderzoek gedaan naar alternatieven voor de overheid om de belastingmoraal te verhogen. Volgens de economen helpt het als belastingplichtigen het gevoel krijgen dat ze meer te zeggen hebben over het besteden van belastinggeld.

Proef

Uit één van de proeven van de economen bleek dat proefpersonen die 30% belasting moeten betalen over hun loon, eerlijker waren als hen ook verteld werd waar het geld aan besteed zou worden. Misschien is het een idee voor de fiscus om bij de jaarlijkse aangifte een rekentool te maken waarin belastingplichtigen kunnen aangeven wat zij een nuttige besteding van publieke middelen vinden.