THEMA

VOORTGANG TOEZEGGINGEN AUTOBRIEF II

Export plug-in hybride voertuigen

De Kamer vreesde dat de export van plug-in hybride voertuigen (PHEV’s) extra zou toenemen wanneer de leasecontracten van deze auto’s zouden aflopen. Dit wilde de Kamer voorkomen zodat deze voertuigen behouden zouden blijven voor de Nederlandse tweedehandsmarkt. Deze vrees is onterecht, zo blijkt uit de brief van Wiebes. ‘Uit cijfers die de Minister van Economische Zaken aan uw Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de export van het aantal volledig elektrische voertuigen (EV’s) in 2014 4,44% (in absolute cijfers 303) bedroeg ten opzichte van de 6825 geregistreerde EV’s. Van de 36.937 geregistreerde PHEV’s is in 2014 slechts 0,08% (absoluut: 29) geëxporteerd. Het op gang komen van de gevreesde export wordt dus nog niet bevestigd door de op dit moment beschikbare cijfers.’

Tweedehands PHEV’s aantrekkelijk

Volgens Wiebes zijn de PHEV’s juist extra aantrekkelijk voor de tweedehandsmarkt door een voordelige fiscale behandeling in de vorm van een halftarief in de motorrijtuigenbelasting (MRB) in 2017 en 2018. Het halftarief wordt vervolgens voor de jaren 2019 en 2020 omgezet in een driekwarttarief, zodat ook voor die jaren nog een stimulans beschikbaar blijft. ‘In Autobrief II is initieel gekozen voor herinvoering van een forfaitaire gewichtscorrectie van 300 kilogram voor de jaren 2019 en 2020’, schrijft de staatssecretaris in zijn brief. Om de fiscale voordelen ook voor particulieren transparanter te maken, is de forfaitaire gewichtscorrectie van 300 kilogram voor de jaren 2019 en 2020 vervangen door een driekwarttarief in de MRB.

Autobelastingen vereenvoudigen

De Kamer had gevraagd of er mogelijkheden zijn om de bijzondere regelingen in de autobelastingen te vereenvoudigen of te saneren. Maar het afschaffen van een regeling stuit op verzet in de begunstigde groep. Daarnaast kan een deel van die regelingen niet geautomatiseerd worden en vergt daarom veel inzet van de Belastingdienst. ‘Met het uitvoeren van de bijzondere regelingen in de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de MRB is bij de Belastingdienst ongeveer 70 fte belast, hetgeen jaarlijks ongeveer € 4,5 miljoen kost.’ Wiebes geeft een kort overzicht van de meest opvallende bijzondere regelingen:
  • Beperkt gebruik van de weg: bij deze regeling gaat het om voertuigen waarvan verondersteld wordt dat ze beperkt gebruik maken van de weg. Denk aan lijkwagens, rijdende winkels of kermis- en circusvoertuigen. Voor sommige van dit soort wagens geldt een vrijstelling terwijl voor de andere binnen deze groep een bijzonder tarief geldt. ‘De MRB wordt in de volksmond ook wel wegenbelasting genoemd. Deze benaming kan leiden tot de misvatting dat belasting verschuldigd is vanwege het gebruik van de weg. De wetgever heeft de huidige MRB echter bedoeld als een belasting op het houden van een motorrijtuig en geen belasting op het gebruik van de weg. Het is dan ook de vraag of regelingen die uitgaan van een beperkt gebruik van de weg thuishoren in een houderschapsbelasting als de MRB.’
  • Vrijstelling vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens: deze wagen hebben een vrijstelling in de MRB. Het budgettaire beslag van deze regeling bedraagt € 1 miljoen. Voorheen werden alleen gemeentelijke reinigingsdiensten vrijgesteld van MRB. Om de concurrentieneutraliteit te waarborgen is de voorwaarde vervallen dat deze voertuigen alleen door een overheidsorgaan gehouden moeten worden.
  • Taxi’s en openbaar vervoer: ook deze voertuigen hebben een vrijstelling van MRB. Daarnaast geldt voor deze voertuigen een teruggaaf van BPM. Om in aanmerking te komen voor deze regelingen moet een voertuig bijvoorbeeld voor 90% gebruikt worden voor taxivervoer en, in het geval van de BPM, minimaal 3 jaar als taxi gebruikt worden. Wiebes concludeert dat de controle van deze regelingen problematisch is voor de Belastingdienst.

Toeslag MRB voor diesels

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, voert het kabinet per 1 januari 2019 een toeslag in de MRB in voor vervuilende dieselauto’s zonder af-fabriek roetfilter. De Kamer vroeg of deze maatregel eerder ingevoerd kon worden, maar dat is niet haalbaar voor de Belastingdienst. ‘De conclusie is dat het invoeren van deze maatregel systeemaanpassingen vereist waartegen het huidige MRB-systeem niet bestand is. Om die reden is het niet mogelijk deze maatregel eerder in te voeren.’ Het nieuwe MRB-systeem wordt alsnog per 2019 geïntroduceerd.

Seminar Auto van de Zaak & nieuwe VAR

Nextens biedt op 12 mei 2016 een seminar aan over dit onderwerp: Seminar Auto van de Zaak & nieuwe VAR. Hier wordt onder andere de nieuwe tarieven en nieuwe maatregelen besproken.