THEMA

VRAAG NAAR FINANCE PROFESSIONALS DIT JAAR MET 22% GESTEGEN

Vraag stijgt

Binnen de finance professionals is er het meeste vraag naar financial controllers, met een stijging van 42% in het tweede kwartaal van 2017, ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De vraag naar auditors stijgt eveneens fors met 37% in het tweede kwartaal van 2017. Daarna volgt de business controller (26%), assistent accountant (20%) en assistent controller (18%).

Competenties en vaardigheden

Het onderzoek laat zien welke vaardigheden en competenties werkgevers op dit moment vragen van controllers en accountants. En, zoals gezegd, wil het bedrijfsleven vooral finance professionals die ‘klaar zijn voor de toekomst’. Maar volgens Yacht wordt in slechts 3% tot 7% van de gevallen gevraagd naar kennis van ‘data analyse’, een discipline waar de komende jaren veel vraag naar ontstaat. Bij vacatures voor controllers komt zelfstandigheid terug als belangrijkste vaardigheid, maar innovatief, betrouwbaar, visie en ondernemerschap vrijwel niet. Hetzelfde geldt voor competenties als het kunnen creëren van impact, finance leadership en overtuigingskracht, eigenschappen die werkgevers graag zouden willen zien op de werkvloer.

Toekomst

‘We debatteren continu met professionals, overheid, wetenschappers en docenten over het gewenste profiel van toekomst’, zegt Erik Kolthof, senior adviseur van de NBA, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. In het najaar publiceert de NBA een update van een visiedocument waarin een wensenlijst is opgenomen van de competenties en vaardigheden waaraan professionals anno nu moet voldoen en een handreikingen voor de kerntaken en rollen van werknemers anno 2022. ‘Daarin zitten aspecten als informatieverzorging en IT’, vervolgt Kolthof. ‘Op het gebied van technologie komen er vooral competenties bij zoals data analytics, technical skills en openstaan voor veranderingen. Indien bedrijven zich willen voorbereiden op de toekomst is het verstandig vooral naar dit soort kennis te vragen.’