THEMA

WATERSCHAPSBELASTING FORS GESTEGEN

In het waterschap Delfland betalen bewoners in 2015 88 euro meer aan waterzuiveringsheffing dan in 2009. Daarmee is de waterzuiveringsheffing daar de afgelopen zes jaar het sterkst gestegen . Een huishouden dat bestaat uit meerdere personen betaalt in Delfland het meest aan deze heffing: 283 euro. In waterschap Aa en Maas betalen ze het minst: 138 euro per jaar.

Ingezetenenheffing

Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 gemiddeld 168 euro aan waterzuiveringsheffing, dat is 19 euro meer dan zes jaar geleden. Ook de ingezetenenheffing, die elk huishouden verplicht betaalt, is gestegen van gemiddeld 50 naar 78 euro. In de Dommel betalen inwoners 37 euro, in Delfland is dat 116 euro. De zogeheten heffing gebouwd, een heffing die eigenaren van gebouwen betalen, bedraagt in 2015 gemiddeld 74 euro. In 2009 was dat nog 51 euro. Dit tarief is een percentage van de WOZ-waarde.