THEMA

WEEKERS: LEIDINGWATERBELASTING MAXIMEREN

Plannen leidingwaterbelasting

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) zei dat maandag in de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid in de Kamer had vorige week problemen geuit met de plannen over de leidingwaterbelasting, zoals die door de vijf partijen van het herfstakkoord waren afgesproken. In Weekers' nieuwe voorstel wordt geen verschil gemaakt tussen drinkwater en gefilterd industriewater. De gewenste opbrengst blijft 205 miljoen euro voor de schatkist, maar hoeft daar niet boven te komen. Voor Weekers is het belangrijk dat in zijn aangepaste voorstel nog wel een prikkel voor grote bedrijven zit om zuiniger met water om te gaan.

Berekeningen

Volgens berekeningen van onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW zouden grootverbruikers miljoenen euro's aan belasting gaan betalen over waterverbruik. Voor staalbedrijf Tata Steel zou dat kunnen oplopen tot 10 miljoen euro, voor de voedingsmiddelenbedrijven 3 miljoen en voor bedrijven in de chemiesector tussen de 3 en de 10 miljoen. Vrijwel de hele Kamer vindt dat ongewenst. Weekers kwam er in overleg met de sector achter dat het niet makkelijk is om een onderscheid te maken tussen drinkwater en industriewater omdat de sector het zelf niet eens is over de definitie van 'ander water'.

Plafond

De Kamer reageerde nog niet echt enthousiast. Een meerderheid wil dat hij ook nog onderzoekt of het niet toch beter is om geen plafond in te voeren, maar wel twee verschillende tarieven. Daarmee worden de grootverbruikers toch geprikkeld om zuinig met water om te gaan, maar als dat niet lukt krijgen ze niet meteen een miljoenenrekening gepresenteerd. Een maximale rekening van 33.000 euro per aansluiting is ineens wel weer heel laag, vonden sommige Kamerleden. Weekers beloofde opnieuw in de materie te duiken en alle alternatieven aan de Kamer te sturen.