THEMA

WEER MINDER ZAKEN OP DE FLES IN 2017

Verbeterde economie

Het Economisch Bureau van de bank voert onder meer de verbeterde economisch omstandigheden en de versterking van de financiële positie van bedrijven als redenen op voor de verdere daling. Als de ING-economen het bij het rechte eind hebben, dan daalt het aantal faillissementen naar het niveau van voor de crisis in 2008.

Daling minder sterk

De daling is volgend jaar waarschijnlijk wel minder sterk dan in voorgaande jaren, omdat het effect van herstel na de economische crisis inmiddels is uitgewerkt. Ook toenemende onzekerheid, mede door de verdere digitalisering, zorgt er volgens ING voor dat de kans op faillissementen in de komende jaren hoger is dan in het verleden.

Daling faillissementen

Dit jaar gingen volgens de bank circa 5100 bedrijven failliet. Dat is een daling van 15% ten opzichte van 2015. In alle sectoren, met uitzondering van de zorgsector, daalde het aantal faillissementen. De zorgsector kampt volgens ING met de nasleep van doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen. Het aantal faillissementen daalt het hardst in de bouw. Daar ligt het aantal noodgedwongen sluitingen een derde lager dan in 2015. Volgens ING profiteert de sector volop van de aantrekkende woningmarkt. Vooral de stijging van de koopkracht en de huidige lage rentestand zorgen voor een impuls.

Minder eenmanszaken gaan failliet

Bijna 90% van de 5.100 faillissementen in 2016 komt voor rekening van bedrijven en instellingen . De resterende 10% van de faillissementen betreft een eenmanszaak (met of zonder personeel). Ondanks dat het aantal eenmanszaken met 56% is toegenomen ten opzichte van het pre-crisis jaar 2008, is het aantal eenmanszaken dat failliet gaat in 2016 met 18% gedaald ten opzichte van 2008. Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen is daarentegen in dezelfde periode met 16% toegenomen. Dit komt onder meer doordat een groot deel van de natuurlijke personen met eenmanszaken tegenwoordig uit zzp’ers bestaat, die minder kapitaalintensief zijn en geen personeel hebben. Zij staken het bedrijf eerder zelf dan dat ze faillissement aanvragen. Een andere oorzaak betreft de vereenvoudiging van de oprichting van een bv in 2012. Door het afschaffen van het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 is het gemakkelijker geworden om een bv op te richten.