THEMA

WEINIG STEUN IN KAMER VOOR BEZUINIGING OP SCHOLINGSAFTREK

Van tafel

Als het aan de oppositie ligt, gaat het wetsvoorstel direct van tafel. Zo voelen D66 en de PVV er weinig voor om over te stappen naar een fiscale aftrekregeling naar een subsidie. Die stap levert wel een bezuiniging op ven ruim € 100 miljoen. De coalitiepartner PvdA is nog niet zo rigoureus om de steun in te trekken, maar vindt het wel onduidelijk hoe de wet in de praktijk uitpakt. ‘In deze vorm is deze wet het niet’, zo zei Tweede Kamerlid Ed Groot.

Laag opgeleiden

Volgens minister Jet Bussemaker van Onderwijs gebruiken voornamelijk hoogopgeleiden het belastingvoordeel van de scholingsaftrek. Volgens haar hebben zij het eigenlijk niet nodig en is het vooral bedoeld voor lage inkomens. De lage inkomens moeten wel blijven profiteren van de opleidingssubsidie van het Rijk, aldus de bewindsvrouw. In plaats van het belastingvoordeel wil het kabinet gericht scholingsvouchers uitdelen aan werknemers met kwetsbare beroepen, zodat zij makkelijker van baan kunnen wisselen. Volgende week debatteert de Kamer verder met Bussemaker en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën over de plannen.