THEMA

WERKGEVERS: KOOPKRACHTVERBETERING ALS HET KAN

Bij bedrijven waar het niet goed gaat, zouden bijvoorbeeld ontziemaatregelen voor ouderen, bijzondere vormen van betaald verlof, bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen kunnen worden ingeruild voor loon, staat in het advies.

AWVN

De AWVN, gelieerd aan ondernemersorganisatie VNO-NCW en betrokken bij de totstandkoming van honderden cao's, schrijft aan haar cao-onderhandelaars dat maatwerk de leidraad moet zijn bij de cao-onderhandelingen volgend jaar. De werkgeversorganisatie blijft zich verzetten tegen de looneis van 3 procent waarmee de FNV volgend jaar de cao-onderhandelingen wil ingaan. ''Zo'n algemene looneis is natuurlijk onzin. 3 procent kan alleen bij hele sterke bedrijven. En als je realistisch bent, moet je vaststellen dat die er nog nauwelijks zijn'', aldus de AWVN-woordvoerder in een toelichting.

FNV

Vakorganisatie FNV verdedigt in een reactie de gestelde looneis van 3 procent. ''We vragen geen idioot hoge looneis. We vragen geen 5 of 6 procent, zoals in Duitsland'', zegt Mariëtte Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator van FNV. ''Werknemers zijn jaren op de nullijn of net iets daarboven gezet. Iedereen heeft last van de lage koopkracht.''