THEMA

WERKLOOSHEID VERDER GEDAALD

Tendens

Over de laatste drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 9000 per maand af. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 13.000 per maand toe. Sinds begin 2014 daalt het aantal werklozen, het eerst bij jongeren en 25- tot 45-jarigen. De afname bij de 45-plussers volgde twee jaar later, maar was voor deze groep wel relatief sterk. Eind 2016 en begin 2017 vlakte de daling bij de 45-plussers af en bleef de werkloosheid steken op bijna 5% van de beroepsbevolking. De werkloosheid bij de 45-minners daalde echter verder.

UWV-uitkeringen

Bij UWV komt het aantal lopende WW-uitkeringen in februari 2017 uit op 416 duizend, 3 duizend (-0,7%) minder dan in januari. UWV verstrekte in de eerste twee maanden van dit jaar 81.000 nieuwe WW-uitkeringen, 20,3% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanuit bijna alle sectoren was vergeleken met een jaar geleden sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Alleen vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden sterk toe (+33%).