THEMA

WETSVOORSTEL ELEKTRONISCH DEPONEREN JAARREKENING AANGENOMEN

Verplichting per 2016

De verplichting om jaarrekeningen uitsluitend via Standard Business Reporting (SBR) te deponeren geldt voor kleine rechtspersonen vanaf het boekjaar 2016. De kleine rechtspersonen vertegenwoordigen 98% van het aantal rechtspersonen. Voor middelgrote rechtspersonen geldt deze verplichting vanaf het boekjaar 2017. Grote rechtspersonen moeten voldoen aan de meest uitgebreide wettelijke voorschriften. Daarom geldt voor hen een langere overgangsperiode en gaat de verplichting in het boekjaar 2019 in.

Implementatie EU-richtlijn

Het wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen in Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek. De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het mkb te vereenvoudigen. De richtlijn moderniseert en vereenvoudigt het jaarrekeningenrecht. Daarnaast bevat de richtlijn een nieuwe regeling voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen.