THEMA

WETTELIJK KADER KREDIETUNIES PER 1 JANUARI 2016 IN WERKING

Zware financieringsvorm

Kredietunies worden tot nu toe in hun functioneren gehinderd omdat zij aan dezelfde regels en voorwaarden moeten voldoen als banken. En die zijn voor deze financieringsvorm veel te zwaar.  De Wet toezicht kredietunies, een initiatief van de Kamerleden Mulder en Nijboer, biedt hiervoor een oplossing, maar die had nog groen licht nodig van de Europese Commissie.

Groen licht

De Europese Commissie laat weten dat om juridische redenen een snelle realisatie van een uitzondering voor Nederlandse kredietunies in de richtlijn kapitaalvereisten (CRDIV), zoals die nu ook al bestaat voor kredietunies in een aantal andere lidstaten, helaas niet mogelijk blijkt. De Commissie ondersteunt echter het Nederlandse initiatief en heeft geen bezwaar tegen het van start gaan van het wettelijk kader voor kredietunies, vooruitlopend op een aanpassing van de richtlijn kapitaalvereisten.

Kredietbehoefte voorzien

Nu Dijsselbloem goedkeuring vanuit Brussel heeft gekregen, kan de wet op 1 januari in werking treden. Daarmee krijgen kredietunies de kans om zich te gaan ontwikkelen tot een belangrijke financier van het midden- en kleinbedrijf, meldt MKB-Nederland op haar site. De ondernemersorganisatie verwacht dat in veel sectoren en regio’s initiatieven zullen ontstaan. De kredietunies kunnen zelfstandig opereren of samen met een bank in de kredietbehoefte van een ondernemer voorzien. MKB-Nederland verwacht dat kredietunies ook bij de financiering van bedrijfsovernames een goede rol kunnen spelen.