THEMA

WIEBES BEANTWOORDT KAMERVRAGEN OVER FISCALE MISSTANDEN AMATEURVOETBALCLUBS

Uitzending

De uitzending van ZEMBLA van 7 september besteedde aandacht aan faillissementszaken van amateurvoetbalverenigingen en het zwart betalen van voetbalspelers. ‘De afgelopen jaren blijkt dat meer amateurclubs spelers onderhands betalen. Ze willen koste wat kost naar de top en trekken met behulp van sponsors dure spelers aan, maar betalen de vereiste loonbelasting niet. Als ze die alsnog moeten betalen, gaan ze failliet. De club gaat ten onder en schuldeisers zoals de belastingdienst, leveranciers en de overheid blijven met lege handen achter’, zo schrijft ZEMBLA op haar site.

Kamervragen

Hierop volgende Kamervragen van de Tweede Kamerleden Van Dekken en Groot (beiden PvdA). Staatssecretaris Wiebes geeft in zijn antwoord aan dat er structureel overleg plaatsvindt tijdens het periodieke overleg met het OM (Functioneel Parket), Politie, Kansspelautoriteit, FIOD en Belastingdienst over signalen met betrekking tot integriteit in de sport. Bij dit zogenoemde Signaaloverleg, dat ongeveer elke zes weken plaatsvindt, schuift de KNVB regelmatig aan.

Controle Belastingdienst

Namens de Belastingdienst gaf landelijk directeur MKB Driek Kamps in de uitzending al aan dat tussen 2005 en 2009 in totaal 84 clubs in de hoofdklasse werden gecontroleerd door de Belastingdienst. Ook recentelijk in 2014 en 2015 zijn er controles uitgevoerd. Kamps vertelt verder dat de Belastingdienst nagaat of de afspraken die bij eerdere controles met diverse clubs werden gemaakt, worden nageleefd. Bij 76 clubs werd loon- en omzetbelasting gecorrigeerd voor een totaalbedrag van € 6,5 miljoen.

Fraude tegengaan

De Kamerleden vroegen de staatssecretaris ook in hoeverre het licentiesysteem van de KNVB voor amateursclubs kan helpen bij het tegengaan van belastingfraude in de toekomst. ‘Over welke bevoegdheden en informatiebronnen beschikt de licentiecommissie van de KNVB om achter dergelijke fraude te komen?’ Als antwoord schrijft Wiebes: ‘Vanaf het huidige seizoen worden de financiële boeken van clubs en gelieerde entiteiten door de licentiecommissie beoordeeld. Clubs dienen een geconsolideerde jaarrekening en begroting in te dienen bij de licentiecommissie. De jaarrekening moet inclusief een samenstellingsverklaring van een accountant worden ingeleverd. Dit zijn belangrijke stappen in financiële transparantie en sportieve gelijkheid in het amateurvoetbal. Tevens hebben clubs een meldplicht om achterstand van betalingen bij de belastingdienst bij de KNVB te melden, daarnaast zijn zij ook verplicht betalingsachterstanden van transfers te melden en moeten zij grote veranderingen of verschuivingen in de financiële positie van de club melden bij de KNVB.’ Op de vraag of er momenteel nog een onderzoek loopt via het Openbaar Ministerie, kan de staatssecretaris nog geen antwoord op geven.