THEMA

WIEBES ERKENT GEBREK AAN NUANCE IN INFORMATIE OVER BELASTINGDIENST

Correct, tijdig en volledig

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) wilde vooraf van Wiebes weten of hij vindt dat hij de Kamer ‘correct, tijdig en volledig’ heeft ingelicht over een vertrekregeling waar veel te veel animo voor bleek te zijn.

Waarschuwingen

Wiebes stelde in november dat hij na een zoektocht door de officiële stukken nergens waarschuwingen had aangetroffen over miljoenen extra kosten die de reorganisatie van de dienst met zich mee zou kunnen brengen. Hij had dat genuanceerder moeten zeggen, schrijft hij nu, omdat hij wist dat de Commissie die de problemen bij de Belastingdienst onderzocht ‘op dat moment naar meer documenten aan het kijken was’. Daaruit kwamen tóch waarschuwingen naar voren.

Vertrekregeling terugdraaien

Ter voorbereiding van het debat van vandaag, beantwoordt Wiebes ook de overige Kamervragen over de Belastingdienst. Zo ook de vraag of het mogelijk is om de vertrekregeling terug te draaien. ‘De regeling, zoals op 7 december 2015 overeengekomen en op 14 januari 2016 geformaliseerd met de bonden, is op 28 juni 2016 aangepast. Daarbij is met de bonden overeengekomen dat de regeling is beëindigd per 1 september 2016. Nu de regeling per 1 september 2016 is beëindigd is verdere aanpassing niet meer aan de orde. Eenmaal gegeven rechten kunnen niet eenzijdig worden teruggenomen, waardoor het niet mogelijk is om de vertrekregeling terug te draaien’, schrijft Wiebes in de Kamerbrief.

Cultuur Belastingdienst

Die Commissie velde vorige week een vernietigend oordeel over de cultuur van de Belastingdienst. Die opereert te veel op eigen houtje. ‘Er is een einde gemaakt aan de informele wijze van besluitvorming’, schrijft de staatssecretaris in de Kamerbrief. ‘Besluiten worden explicieter vastgelegd in de verslagen van het managementteam Belastingdienst en de informatievoorziening aan de bewindspersonen vindt plaats op basis van formele stukken die vooraf worden afgestemd met andere betrokkenen binnen het Ministerie.’ De Commissie benoemde ook de kloof tussen het management en de werkvloer. De minister geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat die kloof overbrugd wordt en dat er een veranderaanpak moet ontstaan. Het management en de medewerkers moeten samen bouwen aan de Belastingdienst, zo schrijft hij.