THEMA

WIEBES HOUDT PEB-WET TEGEN NA WAARSCHUWING BRANCHE

Flinke aftrekpost

De adviesbranche waarschuwde dat directeur-grootaandeelhouders door zijn plan een flinke aftrekpost op de winstbelasting zouden krijgen. Ook de Telegraaf meldde gisteren dat het wetsvoorstel de fiscus miljarden zou gaan mislopen. Deskundigen hadden de verwachting uitgesproken dat er weinig dga’s voor afkoop van het pensioen in eigen beheer zullen kiezen en dat daardoor de € 2 miljard naar voren gehaalde belastinginkomsten kunnen tegenvallen. De andere optie is dat dga’s het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting (odv). Ondernemers plaatsen hun pensioen dan direct voor een contante waarde op de balans en volgens het wetsvoorstel van Wiebes mogen dga’s de daadwerkelijk tot pensioen komende gelden ten laste brengen van hun winst.

Uitstel

In een met spoed opgestelde brief aan de Eerste Kamer schrijft Wiebes dinsdag: ‘Ik wil uw Kamer in overweging geven de stemming over dit wetsvoorstel uit te stellen. De reden voor dit verzoek is de volgende. Vanuit de praktijk bereiken mij signalen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in uw Kamer is het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden.’ Het wetsvoorstel, waaraan ruim twee jaar is gewerkt, moest op 1 januari van kracht worden. In de brief zegt Wiebes dat hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal voorstellen.

Geen ramp

Wiebes hoopt begin volgend jaar met zo nodig een gerepareerd wetsvoorstel te komen. Als het dinsdag toch gewoon door de Senaat was gegaan waren er volgens hem ‘geen rampen ontstaan’. Het zou betekend hebben dat er nu minder geld was binnengekomen, maar later weer meer. Het had geen tegenvaller opgeleverd op de begroting, aldus de bewindsman.