THEMA

WIEBES MAAKT AUTOBELASTINGEN VOOR TUSSENJAAR 2016 BEKEND

Autobelastingen

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aangegeven, de vereenvoudiging van de autobelastingen te willen betrekken bij de herziening van het belastingstelsel. Dat betekent dat de Autobrief 2.0 niet eerder dan 1 januari 2017 in werking zal treden. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto’s eindigen echter automatisch met ingang van 1 januari 2016. Dat maakt 2016 tot een tussenjaar waarvoor enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk zijn.

MRB-vrijstelling

Met ingang van 2016 loopt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor (semi)elektrische auto’s af. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4% en 7%. Leaseauto’s in deze categorieën zouden per 2016 in de 14%-bijtellingscategorie vallen. Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi)elektrische auto’s blijft gehandhaafd.

Bijtelling op de schop

Daarnaast handhaaft de staatssecretaris de 7%-bijtellingscategorie. Deze categorie zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s. In de overige bijtellingscategorieën vinden de volgende wijzigingen plaats: • De categorie van 14% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram. • In de categorie van 20% bijtelling vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram. • De categorie van 25% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer.

Leasecontracten

Hierbij geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.