THEMA

WIEBES: MERENDEEL VAN DE ZZP’ERS HEEFT WERK

Minder werk

Vijfde zzp’ers heeft minder werk door wet DBA’, kopte Nextens op maandag 13 februari naar aanleiding van het eigen onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK). Uit het onderzoek blijkt dat 122.000 zzp’ers één of meer opdrachten misliepen door de invoering van de nieuwe Wet DBA. De KvK wil graag alle ondernemers ondersteunen en is daarom met name geïnteresseerd tegen welke belemmeringen en obstakels zij aanlopen, schrijft Wiebes. In dat licht past ook het onderzoek. Maar de staatssecretaris vroeg de hele antwoordenset op bij de KvK. ‘Dit leidt tot een completer beeld dan de antwoorden die in het rapport zijn opgenomen.’

De cijfers

Tegenover de 122.000 zzp’ers (18%) die ten opzichte van 2015 vaker hebben ervaren dat opdrachtgevers liever geen zzp’ers inhuren staan ongeveer 150.000 zp’ers (22%) die dat (veel) minder vaak hebben ervaren. Tegenover de 109.000 zzp’ers (16%) die ten opzichte van 2015 vaker moeite hebben om aan nieuwe opdrachten te komen staan 204.000 zzp’ers (30%) die minder moeite hebben om aan opdrachten te komen. Tegenover de 102.000 zzp’ers (15%) die heeft ervaren dat opdrachtgevers vaker alleen nog willen werken met zzp’ers via een tussenpartij staan 204.000 zzp’ers (30%) die de ervaring hebben dat dit (veel) minder vaak voorkomt.

Aan het werk

Op dit moment weten we dat het aantal zzp’ers in 2016 globaal gelijk gebleven is en dat verschillende onderzoeken laten zien dat verreweg het grootste deel aan het werk is. Het is echter niet bekend hoe de zzp'ers het in het vorige jaar zakelijk hebben gedaan. ‘Dat is onbevredigend’, vindt Wiebes. De Belastingdienst onderzoekt op dit moment of er op basis van de btw-aangiften over 2016 conclusies zijn te trekken. ‘Als dit mogelijk blijkt, zal ik de uitkomsten aan uw Kamer melden.’

Arbeidsrecht aanpassen

Tot 1 januari 2018 is de handhaving van de Wet DBA opgeschort. ‘Het kabinet is in de tussenliggende periode bezig met een verkenning over hoe aan de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” een concretere of andere invulling kan worden gegeven die beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Zolang het kabinet met die verkenning bezig is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018, wordt de handhaving van de Wet DBA uitgesteld. De Belastingdienst legt tot dat moment ook geen boetes en naheffingen op, behalve bij kwaadwillenden.’