THEMA

WIEBES REAGEERT OP ACHTERHOUDEN VAN INFORMATIE DOOR BELASTINGDIENST

Beleid van de Belastingdienst

Volgens Wiebes spant de Belastingdienst zich tot het uiterste in om namen van tipgevers geheim te houden, om zodoende nieuwe tipgevers niet af te schrikken. Wiebes gaf verder aan dat het voor de Belastingdienst belangrijk is dat tipgevers niet bekend worden gemaakt. Dat is volgens hem ook vast beleid van de Belastingdienst en dat staat ook als zodanig verankerd in de overeenkomst. Maar de Belastingdienst moet volgens hem ook ultiem duidelijk maken dat absolute garanties daartoe niet bestaan.

Toezegging brief

Wiebes heeft de Kamer een uitgebreide brief toegezegd over deze kwestie aangezien het dossier volgens hem zo complex is dat het niet binnen een paar minuten te behandelen is in het vragenuurtje te behandelen. In afwachting van deze brief heeft de Kamer op 28 april nog een aantal aanvullende vragen gesteld aan de bewindsman.